Χαμηλό το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών με πρόσβαση στο Internet

Ιδιαίτερα χαμηλό θεωρείται το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που διαθέτει πρόσβαση στο Internet, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 56%, μόλις δύο μονάδες πάνω από το 54% της Βουλγαρίας. Πρώτη είναι η Ολλανδία με 95%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 79%.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το 2013, στην Ευρώπη των 28, το 79% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο Internet και το 76% διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση (55% στην Ελλάδα). Αντίστοιχα, το 2007 τα ποσοστά ήταν 55% και 42%. Επίσης, η χρήση του Ίντερνετ αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα για το 62% των Ευρωπαίων (το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 47%).

Όσον αφορά στο ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το Internet, βρίσκεται στο 21%, σημειώνοντας πτώση από το 2007 (37%). Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 36%.

Όσον αφορά στη χρήση υπηρεσιών e-government, το 41% των ευρωπαίων πολιτών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για επικοινωνία με τις αρχές ή με δημόσιες υπηρεσίες. Στους λόγους για αυτή την αλληλεπίδραση περιλαμβάνονται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων (44% των συγκεκριμένων χρηστών), αιτήματα για προσωπικά έγγραφα (20%), κοινωνικές παροχές (16%) και εγγραφές σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ή πανεπιστήμια (9%). Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρησιμοποιούν το Internet για φορολογικές δηλώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλό στη χώρα μας, αγγίζοντας το 63%.