Κοινός φορτιστής για όλα τα κινητά στην Ευρώπη

Πλησιάζει η ώρα που θα λάβει τέλος ο κλασικός πονοκέφαλος του φορτιστή στις φορητές συσκευές. Η ασυμβατότητα των φορτιστών για κινητά τηλέφωνα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον και τους χρήστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα μαζί με κάθε κινητό τηλέφωνο πωλείται και το αντίστοιχο μοντέλο φορτιστή. Οι χρήστες που επιθυμούν να αλλάξουν κινητό, αγοράζουν συνήθως καινούριο φορτιστή και πετούν τον παλιό, ακόμη και εάν αυτός είναι σε άριστη κατάσταση.

Όμως, σε λίγο καιρό όλα τα κινητά τηλέφωνα στην ευρωπαϊκή αγορά σύντομα θα πρέπει να έχουν κοινό φορτιστή, μετά από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εταιρείες κατασκευής κινητών και έξυπνων τηλεφώνων όπως οι Samsung, Apple και Nokia, θα πρέπει να προσφέρουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές ένα τυποποιημένο μοντέλο φορτιστή μέχρι το 2017.

Πολλά από τα κινητά τηλέφωνα στην αγορά έχουν ήδη ακολουθήσει την τυπική μορφή micro-USB, αλλά οι γίγαντες Apple και Nokia θα πρέπει τώρα να προσαρμόσουν τα μοντέλα τους με το πρότυπο αυτό. Το Κοινοβούλιο τόνισε σε δελτίο τύπου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει ποιες συγκεκριμένες συσκευές εμπίπτουν στους νέους κανόνες.
Η εναρμόνιση των φορτιστών για κινητά τηλέφωνα θα φέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η εναρμόνιση των φορτιστών αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον: μειώνοντας τις άσκοπες πωλήσεις φορτιστών, θα περιορίσουμε παράλληλα και τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σήμερα ανέρχονται σε χιλιάδες τόνους. Αναμένεται επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς οι κοινοί φορτιστές θα πληρούν τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας και θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Επίσης οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να αγοράζουν καινούριο φορτιστή μαζί με κάθε κινητό τηλέφωνο και θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αποδοτικότερους και φθηνότερους ανεξάρτητους φορτιστές. Θα μπορούν να φορτίζουν το κινητό τους τηλέφωνο με τον νέο κοινό φορτιστή. Μάλιστες οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν κινητό τηλέφωνο χωρίς φορτιστή, πράγμα που λογικά θα μειώσει το κόστος των κινητών τηλεφώνων. Αναμένεται ακόμη ότι θα μπορούν να αγοράζουν ανεξάρτητους φορτιστές σε πιο συμφέρουσες τιμές απ’ ό,τι σήμερα.

Τι θα γίνει με όλους τους παλιούς φορτιστές; Θα πεταχτούν απλώς στα σκουπίδια; Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα που προέρχονται από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2002/96/ΕΚ), η οποία προωθεί τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών, είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2003. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων συλλογής των αποβλήτων αυτών ώστε οι καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές δωρεάν. Ωστόσο, μόνον το ένα τρίτο των αποβλήτων που προέρχονται από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία. Γι’ αυτόν τον λόγο, τον Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επανεξέταση των οδηγιών που διέπουν τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: η Επιτροπή προτείνει να συλλέγεται υποχρεωτικά το 65% του μέσου βάρους των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκαν στην αγορά κάθε κράτους μέλους τα προηγούμενα δύο χρόνια.